Utställningar

Program hösten 2018

Lördagen 15/9 kl 12-16.
Vernissage: Dan Rennéus
Skulpturer i ståltråd och lera.
Pågår till och med 7/10.

Lördagen 13 oktober kl 12-16
Vernissage: medlemsslong
pågår t o m 11/11.

Lördagen 17/11 kl 12-16.
Vernissage: Nina Karvonen – konstfotograf
Dokumentärfoto, porträtt av Julika från Budapest, Ungern.
Pågår till och med 16/12.

Programblad hösten 2018