Styrelse

Styrelsen:

Lena Hedman, ordförande, utställningar m m  073 576 50 95

Anna Ek, kassör m m 070 438 45 34

Helena Helander, sekreterare, butik m m 073 – 960 21 60

Meta Brolund, butik m m 072 – 322 58 75

Ulla-Britt Hammarström, utställningar m m 070 661 56 40

Ingemar Hedman, musik m m 070 – 674 06 34

Lill Sjöström, hemsida m m 070 – 634 97 77

 

Revisor Esko Karvinen

Revisorssuppleant Ammy Näslund

 

Valberedning Elisabeth Kågebro och Berit Erixon

 

 

Mailkontakt:

styrelsen@marstakulturstuga.se

marstakulturstuga@gmail.com