Styrelse

Styrelsen:
Lill Sjöström, ordförande 070 – 634 97 77
Anna Ek, kassör 070 – 438 45 34
Lena Hedman, sekreterare, 073 – 576 50 95
Meta Brolund, butik 072 – 322 58 75                                                                                          Helena Helander, butik 073 – 960 21 60                                                                                  Ingemar Hedman, evenemang 070 – 674 06 34

Mailkontakt:

styrelsen@marstakulturstuga.se

marstakulturstuga@gmail.com