Styrelse

Styrelsen:
Lill Sjöström, ordförande 070 – 634 97 77
Sven Dagberg, kassör 070 – 346 94 74
Lena Hedman, sekreterare, 073 – 576 50 95
Meta Brolund, butiksansvarig 072 – 322 58 75
Ingemar Hedman, evenemang 070 – 674 06 34
Thorbjörn Stensson, samordnare för stugvärdar 070 – 564 20 60

Hemsidan: marstakulturstuga@gmail.com